Những thế giới ngầm của Haruki Murakami — Zzz Review

Bạn biết đấy, nếu nhân vật chính hạnh phúc thì đã chẳng có câu chuyện nào.

Những thế giới ngầm của Haruki Murakami — Zzz Review

Tuổi thơ mình khá nhạt nhoà, nhưng tuổi trẻ thì mình có Haruki Murakami. Thật là một niềm an ủi lớn lao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s